Sunday, March 16, 2008

Подписка в помощ на предприемачите

В RSS записите попаднах на статия в блога на Мартин Димитров. Започнал е подписка, която цели да покаже на управляващите нуждата от приемането на проктозакона за намаляване на минималния капитал необходим за откриването на ООД или АД.
Тази идея е АДСКИ полезна, тъй като това би насърчило страшно много бизнеса. Така или иначе държавата не печели нищо от високите стойности, дори би печелила повече от данъците на многобройните новооткрити дружества. Не виждам причина този закон да не бъде приет.

Аз естествено веднага се записах. Приканвам и Вас към същото! :)

Вижте и цялата статия на Мартин Димитров.

No comments:

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.